معرق چرم

هنر معرق کاری سالیان سال است که در ایران و بعضی از کشور های دیگر مانند هند، چین و چند کشور آسیایی دیگر از هنر های بسیار کاربردی بوده است.

هنر معرق چرم نوعی تزئین چندتکه ای هم سطح والحاقی است که در آن قطعاتی مطابق با قسمت بندی های طرح از لایه های هم ضخامت از قطعات، کنار هم چیده تشکیل شده باشد.

صنایع دستی نقشینه در زمینه صنایع دستی از جمله معرق چرم فعالیت می نماید
نمونه هایی از معرق چرم در سایت برای شما بازدید کننده محترم گذاشته شده است