سومین نمایشگاه گروه کمان

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"آموزش صنایع دستی"

مقاله قبلی را بخوانید:

"نوشته تمام صفحه با سربرگ تجملی"

دراخبار | بدون دیدگاه

photo

سومین نمایشگاه گروه کمان
آثار عکاسان کودک و نوجوان
جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۸ نگارخانه فردوسی
ادامه نمایشگاه تا ۲۱ آبان صبح ۱۲ – ۱۰ و عصر ۲۰ – ۱۷
سه راه ادبیات – مجتمع دکتر شریعتی – جهاد دانشگاهی مشهد

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>