آموزش نقاشی روی چرم

آموزش نقاشی روی چرم

یکی از سنتی ترین هنرها می باشد که امروزه به شکل کاربردی در بین محصولات مورد نیاز جای خود را باز کرده و مشهود می باشد .
بر گرفته از ذهن – سلیقه و فرهنگ و توانایی ترکیب قلم با رنگ شکلها و صوری را خلق می کند که هر کدام نماینگر تصویر و مفهومی می باشد.
صنایع دستی نقشینه در زمینه آموزش نقاشی روی چرم دوره هایی را برگزار می نماید جهت ثبت نام در دوره می توانید از طریق پر کردن فرم ثبت نام یا تماس با مدیریت مجموعه در این دوره ها ثبت نام نمایید.
تاریخ چرم به طور کلی با پیشرفت بشر هماهنگ بوده است غارنشینان اولیه چرم را به صورت یکی از سرمایه های اولیه و با ارزش خود می دانستند زمانی که انسانها هنوز تمدن نداشتند چرم نقش مهمی در تاریخ بقاء داشت.
چنانکه از کتیبه داریوش در بیستون بر می آید: « وی متن فرمان خود را بروی اشیاء دیگر از جمله پوست آهو نقش زده و به کشورهای تابعه فرستاده است.» چینی ها تا پیش از ساختن کاغذ، نوشته های خود را بیشتر به پوست، می نگاشته اند. در اوایل ظهور اسلام، اوراق قرآن مجید را بر پوست آهو کتابت کرده اند این شیوه حتی تا دو قرن پس از ظهور اسلام نیز ادامه داشته است.
پوست ها تا هنگامی که در سلامت بسر می برند بسیار مطلوب و انعطاف پذیرند. اما به محض اینکه در برابر عوامل جوی، محیطی، فیزیکی و بیولوژیکی آسیب ببیند، بخاطر ضعف در پایداری خیلی زود زوال پذیرند ولی اگر تحت شرایط خاص مثل دباغی کردن قرار گیرند حالت پایداری خواهند یافت و بر مقاومتشان افزوده می شود.

چرم
رنگ آکرلیک
قلم مو برای شروع قلم مو ۳صفر سرگرد و شماره ۳ سرتخت کافیه
کاربن
و طرح مورد نظر
برای تهیه قاب: چسب آهن و یک تکه چوب یا مقوای ضخیم

Empty section. Edit page to add content here.

جهت شرکت در دوره آموزش نقاشی روی چرم فرم زیر را تکمیل نمایید