آموزش صنایع دستی

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"جدیدترین خبرها"

مقاله قبلی را بخوانید:

"سومین نمایشگاه گروه کمان"

با همکاری بهترین اساتید صنایع دستی، تعدادی از دوره های آموزش صنایع دستی (هنرهای سنتی) برای استفاده تمامی علاقه مندان و آموزش خانواده ها راه اندازی گردیده است. این دوره ها با همکاری برجسته ترین اساتید در موضوعات ذیل تهیه شده است.
علاقه مندان از هر جای ایران و جهان می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند.

درآموزشی