tarhjame1

صنایع دستی نقشینه : با مدیریت خانم کیوان
صنایع دستی نقشینه در زمینه تذهیب،گل و مرغ،مینیاتور،خطاطی،نقاشی روی شیشه و … فعال می باشد و اهداف این مجموعه گسترش فرهنگ و هنر غنی سنتی و کهن ایران اسلامی و تقویت و رونق ان در زندگی امروزه در کشور و همچنین سایر کشورهای جهان می باشد

درباره ما

دریابید چه کارهایی می توانیم برای شما انجام دهیم !

صنایع دستی نقشینه با تکیه به تجربیات و تلاش اعضاء در زمینه های مختلف صنایع دستی شامل تذهیب، گل و مرغ، مینیاتور، خطاطی، نقاشی روی شیشه، سرمه دوزی ، نقاشی روی دیوار،اموزش در زمینه تذهیب و خطاطی و … می باشد و اهداف این مجموعه گسترش فرهنگ و هنر غنی سنتی و کهن ایران اسلامی و تقویت و رونق ان در زندگی امروزه در کشور و همچنین سایر کشورهای جهان می باشد. این مجموعه آماده ارائه صنایع دستی با قبول سفارشات شما در درب منزل می باشد

  • تذهیب
  • ویترا
  • نقاشی
  • گل و مرغ
  • سرمه دوزی
  • معرق چرم
تذهیب روی سفال

چشم اندازنقشینه

ارائه ای فوق العاده

این سایت در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا توسعه و گسترش فعالیتهای صنایع دستی در حوزه هنرهای اسلامی گام بر داشته هنر همواره تجلی و انعکاس اندیشه و باورها و فرهنگ ملل سرزمینهاست هنرهای سنتی و صنایع دستی به پشتوانه سابقه چندین هزار ساله خود و کاربردی بودنش در زندگی روزمره انسان ها نقش اساسی داشته و بخش اعظمی از تبادل فرهنگ و تمدن های مختلف را در طی سالیان متوالی در میان مردمان سرزمین های مختلف به عهده داشته ما با قبول نظرهای شما و قبول سفارشات هنری شما با توجه به حسن انتخابتان در این عرصه در ماندگاری هرچه بیشتر این هنر قدم بر خواهیم داشت و از یاری شما بسیار سپاسگزاریم

ویترا روی شیشه